zondag 17 april 2016

Geroddel over beschermingsbewind

In het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2016 nummer 1, is opgenomen een artikel getiteld: ‘Beschermingsbewind anders’[1]. In de ondertiteling staat: “Het aantal dat onder beschermingsbewind wordt geplaatst, stijgt explosief, en is daarmee een snelgroeiende kostenpost voor gemeenten. Mensen met schulden schieten hier in de regel weinig mee op. Integendeel”. De laatste twee zinnen zijn niet in de tekst van het artikel terug te vinden. Nergens blijkt waarop dit soort onzin gebaseerd kan zijn. Mijn ervaring als bewindvoerder is juist het tegenovergestelde. Indien mogelijk worden schulden opgelost, en in een aantal zaken kan dan het beschermingsbewind ook worden opgeheven. Ook geen wetenschappelijk bewijs op grond van onderzoek, maar wel de persoonlijke ervaring van een bewindvoerder met een lange praktijkervaring.
            In het onlangs verschenen rapport: ‘Schulden uit de knel’[2] is een paragraaf opgenomen met als titel: “1.4 Beschermingsbewind groeit, maar lost schulden niet op”. Ook hier dekt de inhoud van de paragraaf niet de titel. Nergens enige verwijzing die erop zou kunnen duiden dat beschermingsbewind niet zou werken aan het oplossen van schulden. Laat staan dat er een analyse volgt van de functies en effecten van beschermingsbewind. Of een kosten – baten analyse. En: is het beschermingsbewind wel bedoeld om schulden op te lossen? Wel schetsen de wetenschappers een beeld dat het beschermingsbewind niet deugt, waarbij men zich beroept op een televisie-uitzending, en bovendien ook nog incorrect: in het rapport staat dat een rechter-commissaris meedeelt dat 10% van de bewindvoerders zal worden ontslagen, terwijl een kantonrechter aan het woord is (Uitzending De Monitor, NCRV, 24 januari 2016). Klinkt allemaal niet erg wetenschappelijk. Ook hier dus ongefundeerde beweringen.
            Velen meten zich in de discussie een oordeel aan, zonder ook maar enige kennis van zaken of inzicht in de feiten te hebben. En inderdaad feiten over beschermingsbewind zijn schaars. Er worden geen statistieken bijgehouden; er is nauwelijks wetenschappelijke belangstelling; en bijgevolg ook geen of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar het beschermingsbewind. Een vrijbrief om maar wat te roepen. Dat politici en bestuurders dat doen! Alla, dat hoort bij hun vak. Maar van wetenschappers mag men anders verwachten.
            De boven aangehaalde beweringen zetten het beschermingsbewind (weer) in een negatief daglicht. Negatieve beeldvorming. Nergens behoorlijk beargumenteerd of onderbouwd met gedegen onderzoek. Roddel dus!!

©André Leijssen, 2016.[1] Catelijne Akkermans en Marc Räkers: Beschermingsbewind anders. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, voorjaar 2016, nummer 1, pagina 8-11.
[2] Roeland van Geuns, Nadja Jungmann, Marc Anderson: Schulden uit de knel. Een verkenning van innovaties bij de aanpak van schulden. Den Haag: Platform31, april 2016.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten